Close window

Log in

or Register / Log in via facebook Do not have an account? Register
Close window

Password Reminder

Enter your e-mail. mail address and we will immediately send you e-mail password by e-mail.
Close window

Register

Username* : Password* : Repeat password* : Name* : Phone* : E-mail* : Skype : Website : City* :
By registering at Buyrw.com system, you confirm that you have read and agreed to these rules and agree to comply with the services of the Buyrw.com system. You also agree to be informed of key events associated with Buyrw.com system.
Have something to sell? Add item

Ibakwe R.I.C Rwanda

Posted 2015 August 27d., 15:56

Ibakwe R.I.C Rwanda serivisi dutanga:  • Twegwreza abatangabikorwa serivisi z’iyamamazabuhinzi

  • Duteza imbere ubuhinzi  ndumburabutaka ku bihingwa byatoranyijwe: imyumbati, Ibigori, ibishyimbo, soya, imboga

  • Duteza imbere ubworozi

  • Duhuza isoko n’umusaruro

  • Dushishikariza ba rwiyemezamirimo gushora imari mu buhinzi n’ubworozi n’iterambere ry’icyaro

  • Kubaka ubushobozi abakozi bo mu buhinzi  n’ubworozi

Aho duherereye


Mu karere ka Gasabo, Kimironko Office Headquarter, Rwanda


Telefone ni: +250788828440/ + 250788859233

Seller contacts

Ibakwe R.I.C Rwanda
Posted by: KigaliPlace: +250788828440/ + 250788859233Phone: Send e-mailE-mail: www.ibakweric.orgWeb:

Comments

No comments